Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Statsråd Evensens veg 4-6 , 6885 ÅRDALSTANGEN

Telefaks

57 01 64 41

Organisasjonsnummer

994476181

Kontornummer

1424

Publikumsmottak

Årdalstangen

Statsråd Evensens veg 4, 6885 ÅRDALSTANGEN

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstidene.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstidene.
Onsdag 12:00 - 15:00 Timeavtalar også utanom opningstidene.
Torsdag 10:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstidene.
Fredag 10:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstidene.