Telefon

22 82 20 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Arbeid og helse Oslo (tidligere NAV Arbeidsrådgivning Oslo) bistår personer som har behov for veiledningsbistand som går utover den bistand NAV-kontorene kan gi. I første rekke vil dette være personer som opplever særlige vansker med å finne gode løsninger i forhold til arbeid. For å få gjort avtale med oss må du henvende deg til NAV-kontoret i din bydel, som henviser videre til NAV Arbeid og helse Oslo. Den rådgivende legetjenesten i NAV Oslo er også organisert under NAV Arbeid og helse Oslo.

Postadresse

Postboks 308 Alnabru , 0614 OSLO

Kontornummer

0396