Besøksadresse

Øvregaten (Inngang Djupaskarsveien) 124, 5527 HAUGESUND

Telefon

55 55 33 36

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

nav.arbeidslivssenter.rogaland@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Postadresse

Postboks 416 , 5501 HAUGESUND

Telefaks

52 04 77 42

Kontornummer

1192