NAV Arbeid og ytelser Molde - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

https://www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2614, 6405 MOLDE

Kontornummer

4415

Publikumsmottak