NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti Vardø - kontorinformasjon

Telefon

22 82 20 00

kl. 09.00–14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6683 St. Olavs Plass, 0129 OSLO

Kontornummer

4426