Telefon

22 82 20 00

kl. 09.00–14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Lønnsgaranti behandler søknader om lønnsgarantidekning og gir informasjon om lønnsgarantiordningen. Lønnsgarantien skal sikre at arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og lignende som vedkommende har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank. NAV Lønnsgaranti har kontor i Oslo og i Vardø. Begge kontor behandler søknader om lønnsgarantidekning fra hele landet.

Postadresse

Postboks 6683 St. Olavs Plass , 0129 OSLO

Kontornummer

4425