NAV Andøy - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket åpent tirsdag 12:00 - 14:00. Alle andre dager åpent i 1. etasje fra 09:00 - 14:00 for postkasse og søknader.

Postadresse

Postboks 84, 8483 ANDENES

Organisasjonsnummer

992973528

Kontornummer

1871

Publikumsmottak

Andenes

Storgata 54, 8480 ANDENES

Åpningstider

Mandag09:00 - 14:00Hovedinngang med post og søknader åpen
Tirsdag12:00 - 14:00Mottaket åpent
Onsdag09:00 - 14:00Hovedinngang med post og søknader åpen
Torsdag09:00 - 14:00Hovedinngang med post og søknader åpen
Fredag09:00 - 14:00Hovedinngang med post og søknader åpen