Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å forebygge smitte av Koronavirus er kommunehuset stengt for publikum fom 13.mars 2020 og inntil videre.

Ikke digitale brukere av NAV kan kontakte 55553333 . Vedkommende vil bli kontaktet pr telefon.
I "akutte" situasjoner kan bruker ringe lokal Vakttelefon: 48 88 34 81, fortrinnsvis tirsdag og torsdag kl 10:00-13:00

Kommunale tjenester:
Akuttsituasjoner, dvs uten mat, livsviktige medisiner og /eller tak over hodet.
Vakttelefon: 48 88 34 81 - hverdager fom kl 09:00 - 15:00 . Onsdag 8. april, stengt fom kl 11:00.

Sosialhjelp kan søkes digitalt via nav.no.

Papirskjema ligger i postkasse utenfor inngang til rådhuset. Søknad legges i "låst" postkasse

Krisetelefon i påsken: 90912240 (leders telefon)

Postadresse

Postboks 65 , 2451 RENA

Telefaks

62 02 39 51

Organisasjonsnummer

993841331

Kontornummer

0429

Publikumsmottak

Rådhuset

Torget 1, 2450 RENA

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Tirsdag 10:00 - 13:00 Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Torsdag 10:00 - 13:00 Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Fredag stengt Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.