Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å forebygge smitte av Koronavirus er kommunehuset stengt for publikum fom 13.mars 2020 og inntil videre.

Ikke digitale brukere av NAV kan kontakte 55553333 . Vedkommende vil bli kontaktet pr telefon.
I "akutte" situasjoner kan bruker ringe lokal Vakttelefon: 48 88 34 81, fortrinnsvis tirsdag og torsdag kl 10:00-13:00

Kommunale tjenester:
Akuttsituasjoner, dvs uten mat, livsviktige medisiner og /eller tak over hodet.
Vakttelefon: 48 88 34 81 - hverdager fom kl 09:00 - 15:00 . Onsdag 8. april, stengt fom kl 11:00.

Sosialhjelp kan søkes digitalt via nav.no.

Papirskjema ligger i postkasse utenfor inngang til rådhuset. Søknad legges i "låst" postkasse

Krisetelefon i påsken: 90912240 (leders telefon)

Postadresse

Torget 1, 2450 RENA

Telefaks

62 02 39 51

Organisasjonsnummer

993841331

Kontornummer

0429

Publikumsmottak

Rådhuset

Torget 1, 2450 RENA

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Tirsdag 10:00 - 13:00 Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Torsdag 10:00 - 13:00 Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.
Fredag stengt Åpent for avtalte møter fra 08.00 til 15.00.