Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 92 21

Organisasjonsnummer

991359672

Kontornummer

0929

Publikumsmottak

Helsehuset

Helsehuset, 4865 ÅMLI

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 12:00 - 14:30
Onsdag stengt
Torsdag 12:00 - 14:30
Fredag stengt