Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1313 , 9505 ALTA

Organisasjonsnummer

993585955

Kontornummer

2012

Publikumsmottak

Alta

Løkkeveien 35, 9510 ALTA

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag stengt
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag stengt