Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Alta har vært stengt fra og med 13. mars 2020, med hensikt å begrense spredning av koronasmitte. Kontoret er i første omgang vedtatt stengt fram til 20.april etter beslutning i partnerskapet.

Vi oppfordrer til å logge på nav.no og anvend dialog der.
Vi er tilgjengelig på følgende telefonnummer mandag – fredag, mellom kl. 0800 – 1530 :
Økonomisk sosialhjelp 40489619
Ungdomsteam 41277839
Oppfølging av arbeidssøkere 41272860
Arbeidsavklaringspenger og sykmeldte 41275362
Permittering 41276768

Når det gjelder søknader om økonomisk stønad, så finner en søknadsskjema ved inngangsdøren til NAV-kontoret, samt postkasse for å levere søknad med nødvendig dokumentasjon. Det er viktig å påse at søknaden er underskrevet, og at fødselsnummer er påført all dokumentasjon som følger søknaden.
Postkassen vil tømmes kontinuerlig mandag – fredag, søknader behandles forløpende. Søker vil bli oppringt av veileder om en oppgir at en har behov for det.

Det gjennomføres ikke fysiske brukermøter for tiden, men møter og oppfølging ivaretas via telefon og skype.

Postadresse

Postboks 1313, 9505 ALTA

Telefaks

78 38 96 61

Organisasjonsnummer

993585955

Kontornummer

2012

Publikumsmottak

Alta

Løkkeveien 35, 9510 ALTA

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se egen info i forbindelse m korona under opplysninger på denne side
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt