NAV Alstahaug - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Korona info:
NAV opprettholder tjenestene med befolkningen og vil være tilgjengelige digitalt via aktivitetsplaner, telefon og epost, men må grunnet situasjonen med covid-19 holde fysisk åpent kun åpent for sosialhjelp.
Ved behov for bistand i forhold til sosialhjelp kan dere kontakte mottak på telefon. Det slippes kun inn en om gangen. Ferdig søknad kan også legges i postkasse.

Mottak – kontakt angående sosialhjelp: 40 49 63 67
Spørsmål vedrørende sak angående arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, sykepenger
Avdelingsleder Kari Forbord: 95 82 69 84
Spørsmål vedrørende søknader og andre henvende går som normalt til NAV kontaktsenter
NAV kontaktsenter: 55 55 33 33
Ved akutte henvendelser kontakt vakttelefonen: 99 52 78 85
Spørsmål vedrørende Kvalifiseringsprogram, sosialhjelp, introduksjonsprogram, arbeidstrening
Avdelingsleder Kristina Olsen: 48 60 70 70
Praktiske spørsmål rundt boliger og andre forhold som gjelder flyktninger
Alf Johnny Karlsen: 41 27 42 11
Ved generell informasjon angående NAV kontoret
Christin Walen Strand: 97 17 48 22

Postadresse

Postboks 610, 8801 SANDNESSJØEN

Organisasjonsnummer

994841629

Kontornummer

1820

Publikumsmottak

Sandnessjøen

Richard Withs gate 1, 8800 SANDNESSJØEN

Åpningstider

Mandag10:00 - 14:00
Tirsdag10:00 - 14:00
OnsdagStengtÅpent for timeavtaler.
Torsdag10:00 - 14:00
FredagStengtÅpent for timeavtaler.