Oppdatere kontaktinformasjonen digitalt

Når vi sender brev eller informasjon digitalt, bruker vi kontaktinformasjonen du har registrert i det felles kontakt- og reservasjonsregisteret.

Endre postadresse i folkeregisteret

Ønsker du at vi skal sende posten din til en annen adresse, kan du be om en midlertidig postadresse i NAV.

De fleste som bor i Norge, står oppført med bare én adresse i folkeregisteret, men du kan oppgi to:

  • den adressen du bor på (bostedsadresse)
  • den adressen du ønsker posten din sendt til (postadresse).

NAV får begge disse adressene fra folkeregisteret. Har du oppgitt både bostedsadresse og postadresse til folkeregisteret, sender NAV brev til postadressen din. På skatteetaten.no kan du se hvilken adresse som er registrert på deg. Hvis du ønsker å endre postadressen må du melde fra til posten.

Midlertidig postadresse

Ønsker du at NAV skal sende posten din til en annen adresse enn den som er registrert i folkeregisteret, kan du be om en midlertidig postadresse i NAV.

Det er enklest å endre midlertidig postadresse i selvbetjeningsløsningene Ditt NAV eller Din pensjon på nav.no, men du kan også sende melding om midlertidig postadresse på skjemaet Melding om midlertidig postadresse i NAV.

Du må oppgi norsk fødselsnummer eller D-nummer for å endre adresse.

Hvor lenge kan en midlertidig adresse vare?

En midlertidig postadresse i NAV kan gjelde i inntil ett år. Trenger du en midlertidig adresse over lengre tid enn ett år, bør du sende melding om ny postadresse til folkeregisteret. Den midlertidige postadressen i NAV kan forlenges, men det må du gi beskjed om. Da kan du ringe NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Når den midlertidige postadressen din i NAV er utløpt, vil NAV bruke adressen fra folkeregisteret.

Varige adresseendringer melder du alltid til folkeregisteret.

Si fra om andre endringer

Hvis du endrer adresse og det samtidig skjer andre endringer som har betydning for saken din hos NAV, må du melde fra om endringene til NAV. Det kan for eksempel være hvis du blir samboer, flytter fra samboeren din, får barn eller flytter til utlandet. Du finner informasjon om dette i vedtaket du har fått fra NAV. Utfylt skjema sender du til:

NAV Økonomi pensjon
Postboks 6600 Etterstad
0607 OSLO