Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 97 91

Organisasjonsnummer

994007726

Kontornummer

0926

Publikumsmottak

Lillesand

Vestregate 7, 4790 LILLESAND

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Tirsdag stengt Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Onsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Torsdag 12:00 - 15:00 Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Fredag stengt Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.