Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 224, 3603 KONGSBERG

Organisasjonsnummer

991359710

Kontornummer

0604

Publikumsmottak

Kongsberg

Nansens gate 1, 3616 KONGSBERG

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Ellers etter timeavtale.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Ellers etter timeavtale.
Onsdag 10:00 - 14:00 Ellers etter timeavtale.
Torsdag 10:00 - 14:00 Ellers etter timeavtale.
Fredag 10:00 - 14:00 Ellers etter timeavtale.