Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 4120, 2307 HAMAR

Organisasjonsnummer

990229023

Kontornummer

0403

Publikumsmottak

Triangelgården

Torggata, 2317 HAMAR

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler 09.00 - 15.00 (avtales via nav.no - skriv til oss, eller på telefon 55 55 33 33).
Tirsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler 09.00 - 15.00 (avtales via nav.no - skriv til oss, eller på telefon 55 55 33 33).
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler 09.00 - 15.00 (avtales via nav.no - skriv til oss, eller på telefon 55 55 33 33).
Torsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler 09.00 - 15.00 (avtales via nav.no - skriv til oss, eller på telefon 55 55 33 33).
Fredag 09:30 - 11:30 Timeavtaler 09.00 - 15.00 (avtales via nav.no - skriv til oss, eller på telefon 55 55 33 33).