Telefon

55 55 33 33

Åpningstid for telefonnummeret: kl 08.00-15.30.

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 306 Alnabru, 0614 OSLO

Organisasjonsnummer

994672851

Kontornummer

0315

Publikumsmottak

Grünerløkka

Marstrandgata 6, 0566 OSLO

Spesielle åpningstider
03.02.2020 stengt Stengt hele dagen. NAV Gamle Oslo kan kontaktes ved akutte saker.
04.02.2020 12:00 - 15:00 Stengt første del av dagen. NAV Gamle Oslo kan kontaktes ved akutte saker.
Åpningstider
Mandag 09:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Tirsdag 09:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Onsdag 09:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Torsdag 09:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Fredag 09:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager