Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 94 81

Organisasjonsnummer

992972572

Kontornummer

0919

Publikumsmottak

Osedalen

Osedalen, 4820 FROLAND

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 09:00 - 11:00 Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Tirsdag stengt Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Onsdag 09:00 - 11:00 Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Torsdag stengt Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.
Fredag 09:00 - 11:00 Kontoret betjener timeavtaler 09.00–15.00.