Råd og veiledning for veteraner

NAV har ansvar for at personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge får god oppfølging. Derfor er det opprettet et eget kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum.

Du kan kontakte kompetansemiljøet på Elverum direkte dersom du er veteran og ønsker informasjon og veiledning. Kompetansemiljøet bistår også NAV-kontorene og Forsvaret om spørsmål knyttet til veteransaker.

Kontaktinformasjon:

Navn

Telefon

E-post

Mette Seland Pettersen

40492115

veteran@nav.no

Gunn Strand

90703355

veteran@nav.no
Carl Bergsvik

92477220

veteran@nav.no

Bor du i Oslo eller Viken, kan du ta kontakt med veterankontakt:

Haaken N. Aschim 

46743724​

Haaken.aschim@nav.no