Fra 6. til 13. april avviker åpningstidene våre noe på grunn av påsken. Se oversikt over åpningstidene

-----------

Åpningstiden er hverdager fra kl. 09.00 til 15.00. Hvis åpningstiden avviker fra dette, får du beskjed på talemelding. 

Vi hjelper deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter. Vi har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt

Personbruker: 55 55 33 33

 • Tastevalg 1: Økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, andre sosiale tjenester 
 • Tastevalg 2: Jobbsøker, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykmelding
  Tastevalg 0: Permittering
 • Tastevalg 3: Foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, barnebidrag, enslig forsørger, andre familieytelser
 • Tastevalg 4: Uføretrygd, honnørkort  
 • Tastevalg 5: Andre henvendelser

For henvendelser om pleiepenger til pleie av sykt barn, kan du ringe oss alle hverdager mellom klokken 09.00–14.30.

Se spesialnumre under.

Arbeidsgiver: 55 55 33 36 

 • Tastevalg 0: Permittering
 • Tastevalg 1: Refusjoner og tiltaksøkonomi
 • Tastevalg 2: Sykefraværsoppfølging
 • Tastevalg 3: Rekruttering, permittering og arbeidsrettede tiltak 

nav.no/bedrift

Lege/behandler: 55 55 33 36
nav.no/lege

Pensjon: 55 55 33 34 
Om alderspensjon og andre pensjonsordninger:
nav.no/alderspensjon  

Teknisk brukerstøtte: 55 55 33 39
nav.no/tekniskbrukerstøtte

Eures: (+47) 55 55 33 39
Jobb i Europa
nav.no/eures 

Gjeldsrådgivning: 55 55 33 39
nav.no/økonomi 

Internasjonalt: (+47) 21 07 37 00
nav.no/utland

Hjelpemidler: 55 55 33 35
nav.no/kontakt-hjelpemidler

Aa-registeret: 400 05 770
nav.no/aa-registeret

Veteraner fra Forsvaret
nav.no/veteraner

Lønnsgaranti: 22 82 20 00
nav.no/lønnsgarantitelefonen 

---------------
Har du mistanke om trygdesvindel og ønsker å tipse NAV, kan du ringe oss på telefonnummer tlf. 406 49 113. Du vil bli satt over til en saksbehandler som jobber med dette området. Åpningstid er kl. 09.00–15.00

nav.no/trygdesvindel