Kontakt NAV på telefon

Er du privatperson? Da må du oppgi fødsels- og personnummer for å få hjelp i saken din. Arbeidsgivere må ha organisasjonsnummer tilgjengelig.

Åpningstiden er hverdager fra klokken 09:00 til 15:00. Hvis åpningstiden avviker fra dette, får du beskjed på talemelding.

Vi hjelper deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter. Vi har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt

Privatperson: 55 55 33 33

  • Tastevalg 1: Økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, andre sosiale tjenester 
  • Tastevalg 2: Jobbsøker, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykmelding. Tast undervalg 0 for permittering
  • Tastevalg 3: Foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, barnebidrag, enslig forsørger, pleiepenger, andre familieytelser
  • Tastevalg 4: Uføretrygd, honnørkort
  • Tastevalg 5: Andre henvendelser

Se spesialnumre under.

Arbeidsgiver: 55 55 33 36 

Tastevalg 0: Kompensasjonsordning for EØS-arbeidere

Tastevalg 1: Arbeidsgivere, tiltaksarrangører:

  • Tast 0: Arbeidsgiverperiode 2 ved permittering
  • Tast 1: Refusjoner, tiltaksøkonomi
  • Tast 2: Oppfølging, tilrettelegging
  • Tast 3: Rekruttering, permittering, arbeidsrettede tiltak
  • Tast 4: Andre henvendelser, tekniske feil 

arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss

Lege/behandler: 55 55 33 36
nav.no/lege

Pensjon: 55 55 33 34
Om alderspensjon og andre pensjonsytelser fra NAV
nav.no/alderspensjon  

Teknisk brukerstøtte: 55 55 33 39
nav.no/tekniskbrukerstøtte

Eures: Jobb i Europa nav.no/eures 

Økonomi- og gjeldsrådgivning: 55 55 33 39
nav.no/økonomi

Internasjonalt: (+47) 21 07 37 00
nav.no/utland

Hjelpemidler: Se nav.no/kontakt-hjelpemidler

Aa-registeret: 400 05 770
nav.no/aa-registeret

Veteraner fra Forsvaret
nav.no/veteraner

Lønnsgaranti: 22 82 20 00
nav.no/lønnsgarantitelefonen 

Tips om trygdesvindel

Har du mistanke om trygdesvindel og ønsker å tipse NAV, kan du ringe oss på telefonnummer tlf. 406 49 113. Du vil bli satt over til en saksbehandler som jobber med dette området. Åpningstid er klokken 09:00–15:00

nav.no/trygdesvindel 

Hva koster det å ringe NAV?

Samtale fra fasttelefon: Prisen for en samtale er den samme som hvis du ringer et lokalt telefonnummer. Du ringer gratis til teknisk brukerstøtte. 

Samtale fra mobiltelefon: Egne takster avhengig av hva slags abonnement du har.