Krav om erstatning

  • Hva mener du NAV har gjort feil? Du bør dokumentere feilen så godt som mulig. 
  • Hvilket økonomisk tap du mener å ha hatt på grunn av feilen. Du må oppgi et beløp og dokumentere beløpet.
  • At du har blitt utsatt for brudd på personvernet. 
  • At du har hatt utgifter på grunn av personvernbruddet, eller at lovbruddet har krenket deg såpass at det er rimelig at du får erstatning.  Dette er skader som ikke kan måles i penger slik som ting med affeksjonsverdi eller lidelser. Du kan kreve erstatning etter begge grunnlagene. 
  • At det er en sammenheng mellom bruddet på personvernet og skaden, eller tapet, du er påført.
  • Arbeids- og velferdsetaten må ha gjort en feil og ha et ansvar for feilen.
  • Du må ha hatt et økonomisk eller ikke-økonomisk tap.
  • Det må være en direkte sammenheng mellom Arbeids- og velferdsetatens ansvar og det økonomiske tapet ditt.