Du må sende inn kravet skriftlig og skrive under på brevet. 

Kravet må inneholde disse opplysningene:  

  • Hva mener du NAV har gjort feil? Du bør dokumentere feilen så godt som mulig. 
  • Hvilket økonomisk tap du mener å ha hatt på grunn av feilen. Du må oppgi et beløp og dokumentere beløpet.

For at NAV skal gi deg erstatning, gjelder disse vilkårene:

  • Arbeids- og velferdsetaten må ha gjort en feil og ha et ansvar for feilen
  • Du må være medlem i folketrygden, og du ha hatt et økonomisk tap
  • Det må være en direkte sammenheng mellom Arbeids- og velferdsetatens ansvar og det økonomiske tapet ditt.

Det er ikke eget skjema for krav om erstatning. Send et krav på papir med underskriften din. Du kan skrive ut en forside til kravet ditt. På forsiden står adressen du skal sende brevet til. Du kan også sende inn et krav i tjenesten Ditt NAV/Skriv til oss.