Praksisendringen skjer på bakgrunn av en helhetlig gjennomgang av regelverket for å motta kontantytelser fra NAV ved midlertidig opphold i EU/EØS-land. Les mer om praksisendringen.

Hvis du tror at du er berørt av denne endringen må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33

Hva betyr praksisendringen for deg?

Før du vurderer å reise må du forsikre deg om at reisen ikke kommer i veien for avtaler du har med behandleren din, NAV, arbeidsgiveren din eller arbeidsrettet aktivitet. Dette gjelder uansett hvor reisen går. Er du usikker, kan du ta kontakt med NAV.

Når må du søke NAV om å beholde ytelsen før du reiser?

  • Bor du i Norden kan du reise til et annet land i Norden uten å søke NAV om å beholde ytelsen. Det gjelder uansett hvilket statsborgerskap du har.
  • Er du statsborger i et EU/EØS-land kan du reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV for å beholde ytelsen.
  • Skal du reise til et land utenfor EU/EØS eller Norden, må du fortsatt søke NAV før du reiser. Det gjelder uansett hvilket statsborgerskap du har.

Les mer om hva som gjelder for den enkelte ordningen:

Du kan ha krav på kompensasjon

Er du statsborger i et EU/EØS-land, og fra 2012 har mistet retten til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, kun fordi du oppholdt deg i et annet EU/EØS-land, kan du ha krav på kompensasjon. Dersom du ikke er statsborger i et EU/EØS-land kan du også ha krav på kompensasjon hvis du har mistet retten til en av disse ytelsene kun som følge av opphold i et land innenfor Norden. Har du mistet retten av andre årsaker, vil du ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

Hvis du tror at du er berørt av denne endringen må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33. Du kan også logge inn på nav.no og skrive til oss.

NAV går nå gjennom saker for å finne ut hvor mange som kan ha rett til kompensasjon og vil kontakte de det gjelder når vi behandler saken. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid.

Særskilt rettshjelp knyttet til NAVs feiltolkning av EØS-reglene

Regjeringen har besluttet å etablere et særskilt rettshjelpstiltak knyttet til NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning. Ordningen administreres av Justisdepartementet.

Les mer om feiltolkning av EØS-reglene.