Viktig informasjon om reise til EU/EØS-land og Norden

Fra 28. oktober 2019 gjelder nye regler for deg som skal reise til et annet EU/EØS-land eller et annet land i Norden når du mottar arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger.

Praksisendringen skjer på bakgrunn av en helhetlig gjennomgang av regelverket for å motta kontantytelser fra NAV ved midlertidig opphold i EU/EØS-land. Les mer om praksisendringen.

Hvis du tror at du er berørt av denne endringen må du kontakte NAV på telefon 21 05 21 05. 

Hva betyr praksisendringen for deg?

Før du vurderer å reise må du forsikre deg om at reisen ikke kommer i veien for avtaler du har med behandleren din, NAV, arbeidsgiveren din eller arbeidsrettet aktivitet. Dette gjelder uansett hvor reisen går. Er du usikker, kan du ta kontakt med NAV.

Når må du søke NAV om å beholde ytelsen før du reiser?

  • Bor du i Norden kan du reise til et annet land i Norden uten å søke NAV om å beholde ytelsen. Det gjelder uansett hvilket statsborgerskap du har.
  • Er du statsborger i et EU/EØS-land kan du reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV for å beholde ytelsen.
  • Skal du reise til et land utenfor EU/EØS eller Norden, må du fortsatt søke NAV før du reiser. Det gjelder uansett hvilket statsborgerskap du har.

Les mer om hva som gjelder for den enkelte ordningen:

Les mer om feiltolkning av EØS-reglene.