Viktig informasjon om reise til EU/EØS-land og Norden

  • Bor du i Norden kan du reise til et annet land i Norden uten å søke NAV om å beholde ytelsen. Det gjelder uansett hvilket statsborgerskap du har.
  • Er du statsborger i et EU/EØS-land kan du reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV for å beholde ytelsen.
  • Skal du reise til et land utenfor EU/EØS eller Norden, må du fortsatt søke NAV før du reiser. Det gjelder uansett hvilket statsborgerskap du har.