Ny rapport: Slik jukser de kriminelle i bygge- og anleggsbransjen

 • Flesteparten av aktørene opererer primært i forbrukermarkedet (privatmarkedet)
 • Flertallet har straffehistorikk
 • Flere har tilknytning til virksomheter med konkurshistorikk
 • Mesteparten av arbeidstakerne de utnytter er fra Øst-Europa
 • Begår også andre former for arbeidslivskriminalitet: uteholder omsetning, NAV-bedrageri, utnyttelse av permitterings- og kompensasjonsordningene og konkurskriminalitet
 • Benytter enkeltpersonsforetak for å unngå arbeidsgiveransvar
 • Bruker stråpersoner for å skjule reelt eierskap
 • Gjennom farlig arbeid, uforutsigbare arbeidsforhold og uverdige boforhold
 • Lønnstyveri 
 • Uregistrerte arbeidstakere og ulovlig arbeidskraft
 • Svart avlønning – helt eller delvis

Fakta

 • A-krimsenteret i Oslo består av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt og NAV. Samarbeidet har eksistert siden 2015.
 • Det tverretatlige senterets mål er å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette gjelder blant annet brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Arbeidskriminalitet minimaliserer produksjonskostnader, undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.
 • Det er sju a-krimsentre i Norge og disse holder til i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bodø og Tønsberg.