Den første versjonen av den digitale søknaden kan brukes hvis

  • den som søker er ansatt hos en arbeidsgiver, og
  • barnet ikke går i skole, barnehage eller et annet organisert omsorgstilbud.

Gå til nav.no/pleiepenger