NAV og IKEA inngår avtale som skal få flere innvandrere i jobb

Flyktninger og innvandrere er blant dem som sliter hardest på arbeidsmarkedet i kjølvannet av koronakrisen. Et nasjonalt samarbeid mellom NAV og IKEA skal bidra til at flere av dem kommer i lønnet arbeid.

– Ledighetsnivået blant innvandrere er høyt. Mange i denne gruppen, særlig de som kommer fra land utenfor EØS, har svake norskferdigheter og lite formell kompetanse. I et mer krevende arbeidsmarked med mange ledige er vi bekymret for at innvandrere havner enda lengre bak i jobbsøkerkøen og blir stående lenge utenfor arbeidsmarkedet. I Oslo har man lykkes med å få flyktninger og innvandrere i jobb gjennom et samarbeid med IKEA. Disse erfaringene ønsker vi nå å dra nytte av i resten av landet, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Torsdag 19. november undertegner han på vegne av NAV en avtale med IKEA om et nasjonalt samarbeid for å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid. Det videre samarbeidet har fått navnet «Broen til jobb». 

Norskopplæring på arbeidsplassen

Ifølge NAV er det den unike samarbeidsmodellen som kombinerer norskopplæring med arbeidspraksis som er nøkkelen til suksessen i Oslo. Det betyr at voksenopplæringen i kommunen spiller en viktig rolle, sammen med NAV og arbeidsgiver. Dette har gitt gode resultater: Av de 50 som hittil har fullført løpet på IKEA har halvparten fått seg jobb på varehuset. Om man inkluderer andre arbeidsgivere, har hele 68% kommet i jobb.

– Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når vi jobber sammen på tvers av sektorer. NAV har en stor verktøykasse, men for å lykkes er vi avhengige av et godt samarbeid med blant annet arbeidsgivere og utdanningssystemet. Samarbeidet om flyktninger og innvandrere i Oslo har vist seg så vellykket at vi ønsker å spre modellen til resten av landet, slik at flere i denne gruppen får mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. På sikt ønsker vi også å bruke modellen i samarbeid med andre arbeidsgivere, sier Holte.

Fin mulighet til rekruttering

Allerede i 2017 ble det etablert et samarbeid mellom NAV Alna, NAV Grorud og Oslo Voksenopplæring og IKEA.

– IKEA har de siste årene hatt veldig god erfaring med å samarbeide med NAV og voksenopplæringen. «Broen til jobb» er en ordning som både hjelper personer med flyktningbakgrunn til å få en meningsfylt hverdag og kommer ut i betalt arbeid, men det har også vært en mulighet for IKEA å rekruttere dyktige medarbeidere. Vi er stolte av at halvparten av de som har vært med i programmet så langt er i jobb i IKEA, sier Clare Rodgers administrerende direktør i IKEA Norge.

Startet i Oslo

Samarbeidet i Oslo er en del av sysselsettingsprogrammet i områdesatsingene, og byrådsleder Raymond Johansen er fornøyd med at innsatsen gir resultater også utenfor hovedstaden.

– Denne viktige avtalen viser at Områdesatsingene i Oslo bidrar til å utvikle nye og spennende tjenester som gjør det lettere for flyktninger og innvandrere å komme i jobb. Oslo er en mangfoldig storby med sammensatte utfordringer. Får vi det til her, kan vi få det til i hele Norge, sier Johansen. 

Lykkes med samarbeid på tvers

– Jeg synes det er veldig bra at NAV og Ikea ruller ut dette jobbsamarbeidet midt i en svært vanskelig tid for dem som står langt unna arbeidslivet. Jobben for å skape mer og inkludere flere fortsetter med full styrke, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Han har tro på at godt samarbeid mellom sektorene vil kunne gi resultater, og får følge av sin statsrådkollega i Kunnskaps- og integreringsdepartementet:

– For å få til gode individuelt tilrettelagte og arbeidsrettede kvalifiseringsløp, som kan føre flyktninger og innvandrere ut i jobb, er det viktig med gode relasjoner og godt samarbeid mellom kommune, stat og næringslivet. Denne avtalen mellom NAV og IKEA har som ambisjon at minst 50 prosent av deltakerne skal få jobb. Det er et veldig godt initiativ som det er bra at kommuner i andre deler av landet nå også kan ta del i, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.