4 200 færre arbeidssøkere den siste uken  

Tirsdag 15. september var det registrert 204 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 4 200 færre enn forrige uke. 

– Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter. Selv om det så langt i september er blitt 12 500 færre arbeidssøkere, er det fortsatt flere som melder seg som nye arbeidssøkere nå enn før krisen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

108 300 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 120 200 personer, eller 4,2 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg var 83 800 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 204 000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,2 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16. 

Ukentlige ledighetstall uke 38.PNG
 

Kilde: NAV 

Færre permitterte 

28 000 av de som er registrerte som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 48 500 av de delvis ledige. Det er dermed 5 100 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 2,7 prosent av arbeidsstyrken permittert. 

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 3 700 personer siden forrige uke. Dermed har helt ledige gått ned sammenhengende siden midten av august. Antallet delvis ledige gikk ned med 1 000 personer fra forrige uke. Det er den andre uken på rad med nedgang etter tre uker med økning i antall delvis ledige.

Se tallene i ukentlige statistikk over arbeidsledighet

For mer informasjon, se nav.no eller kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.