Statistikken er oppdatert 3. april 2020

Statistikk frå NAV Vestland

Historisk høg arbeidsløyse i Vestland (publisert 3. april)

10 prosent ledige i Vestland (publisert 24. mars)

11.000 fleire ledige i Vestland siste veka (publisert 17. mars)

Statistikk for heile Noreg

Ukentlig statistikk over arbeidsledige

Om statistikken

Samanlikna med den månadlege publiseringa av statistikk med hovudtal om arbeidsmarknaden, vil denne statistikken berre innehalde nokre hovudtal. I denne statistikken vil det ikkje blir gjort sesongjusteringar.

Publisering

Tal over førre vekes endringar i arbeidsløysa vil bli publisert kvar veke, tysdag på denne sida. Førespurnadar om ytterlegare statistikk eller nedbrytingar av publiserte data vil av kapasitetsomsyn i hovudsak ikkje bli imøtekomne.