Statistikken er oppdatert 6. april 2020

Statistikken blir oppdatert etter påske

Sjå statistikk frå NAV Vestland

Søknad om dagpenger

Søknad om dagpenger etter næring/kommune

 

Sjå statistikk for heile Noreg

Søknad om dagpenger

Om statistikken

Statistikken syner søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV fekk søknaden. Statistikken omfattar førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak. Dei fleste søknader blir motteke elektronisk, men noen blir motteke også på papir.