Statistikken blir oppdatert 25. mars

Statistikk frå NAV Vestland

Førehandsinnmeldte driftsinnskrenkingar

Statistikk for heile Noreg

Forhåndsinnmeldte driftsinnskrenkninger

 

Om statistikken

Statistikken om driftsinnskrenkninger, som NAV publiserer månadleg, er sist oppdatert for utgangen av februar 2020.

Arbeidsgivarar som vurderer å gå til masseoppseiingar eller permitteringer av 10 tilsette eller fleire gir varsel om dette til NAV.  Det er viktig å være klar over at sjølv om ein arbeidsgivar varslar mogelege oppseiingar eller permitteringar, så er det ikkje sikkert at varslane resulterer i oppseiingar eller permitteringar.

I nokre tilfelle kan vidare prosess hos arbeidsgivaren resultere i færre eller ingen driftsinnskrenkingar i høve til varselet.

Statistikken syner det totale talet verksemder som har sendt varsel til NAV i den aktuelle perioden, og kor mange tilsette som er vurdert råka – fordelt på oppseiingar og permitteringar.

Statistikken syner ikkje kor mange som faktisk kjem til å bli oppsagt eller permittert.  

Publisering

Tal over førre vekes førehandsinnmeldte driftsinnskrenkingar vil bli publisert kvar veke, onsdag på denne sida. Førespurnadar om ytterlegare statistikk eller nedbrytingar av publiserte data vil av kapasitetsomsyn i hovudsak ikkje bli imøtekomne.