Koronavirus - statistikk frå NAV Vestland

På denne sida finn du statistikk frå NAV som syner korleis norsk økonomi og næringsliv blir påvirka av koronaviruset. Her vil det måndag til fredag bli publisert statistikk over sjukefråvær og søknader om dagpenger, og kvar veke publiseringar knytt til ledigheit. Endringar kan skje.

Søknad om dagpenger

Denne statistikken blir oppdatert måndag til fredag. Statistikken vil vere fordelt på både ordniære søknader og søknader om dagpenger ved permittering.

Statistikk over arbeidsledige

Denne statistikken blir publisert kvar veke, kvar tysdag, i to veker framover. NAV publiserer månadstal for arbeidsløysa som vanleg fredag 3. april.