NAV-tilbod til statlege verksemder i Bergen

  • finne fram til kvalifiserte kandidatar i målgruppa i NAV sine register
  • avklare kandidatane sin motivasjon og oppmode aktuelle kandidatar til å søkje
  • eventuelt oversende CV-ar for aktuelle kandidatar til arbeidsgivar 
  • avklare eventuelle behov for tilrettelegging, kva verkemiddel som følgjer kandidaten, samt sikre vidare oppfølging frå NAV
  • vurdere samarbeid med arbeidsgivar om kvalifisering av kandidater som gjennom kvalifiseringsløp på sikt kan fylle kvalifikasjonskrava for ei statleg stilling.   
logo_inkluderingsdugnad
logo_inkluderingsdugnad