Rekrutteringsteam for arbeidsgjevarar i Bergen

   
Tove Bryn 48 26 40 98
Irene Hamre 95 45 73 50
Arild Mørk 98 02 17 97
Irene Kjøbstad 40 63 48 27
Sissel Eikanger 92 47 79 47
Ramona Levang 40 64 84 87
Andre Haugen 92 01 38 91
Madelen Halsvik Gjersvik 45 51 50 18
Lars Henrik Høifødt  45 39 15 52