Rekrutteringsteam for arbeidsgjevarar i Bergen

Rekrutteringsteam for arbeidsgjevarar, er ei felles, koordinert rekrutteringsteneste for alle verksemder i Bergen.

Vår oppgåve er å samarbeide med verksemder for å finne tilbod til arbeidssøkjarar med aktuell kompetanse og ulike mogelegheiter i arbeidsmarknaden.

Vi hjelper arbeidsgjevarar med å rekruttere arbeidskraft.

I rekrutteringsteamet er det ni arbeidsgjevarkontaktar som oppdaterer seg dagleg på 16 ulike bransjar.

Vi vil svært gjerne finne medarbeidarar når din bedrift har behov for det. Vi har oversikt over kandidatar til fleire yrke og bransjar.

Kontakt rekrutteringsteam på telefon 412 37 247 i vekedagar mellom kl. 09.00 og 15.00, eller skriv til rekrutteringsteamet på e-post.

Vi er klar til å finne medarbeidarar på di bestilling.

Ta kontakt med oss:

   
Tove Bryn 48 26 40 98
Irene Hamre 95 45 73 50
Arild Mørk 98 02 17 97
Irene Kjøbstad 40 63 48 27
Sissel Eikanger 92 47 79 47
Ramona Levang 40 64 84 87
Andre Haugen 92 01 38 91
Madelen Halsvik Gjersvik 45 51 50 18
Lars Henrik Høifødt  45 39 15 52