Arbeidsmarknadsopplæring

  • For å delta på kursa er det ein føresetnad at du er registrert som arbeidssøkar. Du kan ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for meir informasjon. Det er behovet ditt med tanke på å kunne få jobb som avgjer om du får høve til å delta på desse kursa.
  • Det kjem nye kurs kvart halvår. Desse blir lagt ut for påmelding i november/desember for kurs som går om våren, og mai/juni for dei som går om hausten. Midt i halvåret er mange av kursa fulle og i gang. 
18.01.21- 06.06.21
Logistikkoperatør (Midthordland) 18.01.21 - 04.06.21 
08.03.21-11.02.22
Stillas- og riggerkurs 11.01.21 - 07.03.21
Førerkort klasse C - godstransport 18.01.21 - 18.04.21 og 01.02.21 - 02.05.21
Førerkort klasse D - persontransport 15.02.21 - 16.05.21
Etablering av egen virksomhet                                                                           
Forberedende helsefagkurs med praksis 
18.01.21 - 09.06.21
Kjøkkenassistent med yrkesnorsk og praksis 15.02.21 - 20.10.21
Norskopplæring for innvandrere (Stord) 08.02.21 - 21.06.21
Sveis 10.08.21 - 21.12.21
Truck 06.09.21 - 12.09.21