Arbeidsmarknadsopplæring

Sjå oversikt og kontakt det lokale NAV-kontoret ditt for meir informasjon om arbeidsmarknadsopplæring.

Arbeidsmarknadsopplæringskurs skal kvalifisera arbeidssøkarar for ledige jobbar. Kursa gir formell kompetanse i form av sertifikat eller kompetansebevis. Kursa er aktuelle for arbeidssøkarar over 19 år. Kursa er fulltidskurs som går på dagtid innanfor normal arbeidstid.

  • For å delta på kursa er det ein føresetnad at du er registrert som arbeidssøkar. Du kan ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for meir informasjon. Det er behovet ditt med tanke på å kunne få jobb som avgjer om du får høve til å delta på desse kursa.
  • Det kjem nye kurs kvart halvår. Desse blir lagt ut for påmelding i november/desember for kurs som går om våren, og mai/juni for dei som går om hausten. Midt i halvåret er mange av kursa fulle og i gang. 

Kurs 

Barne- og ungdomsarbeider

18.01.21- 06.06.21

Helsefagarbeider

17.08.20 - 26.11.20

Logistikkoperatør

18.01.21 - 04.06.21

Logistikkoperatør (Midthordland) 18.01.21 - 04.06.21 

Apotektekniker

26.08.20 - 18.06.21

Helsesekretær

08.03.21-11.02.22

Tannhelsesekretær

26.08.20 - 18.06.21

Stillas- og riggerkurs 11.01.21 - 07.03.21

Datakortet: Grunnleggjande dataopplæring (modul 1 – 7)

11.01.21 - 20.06.21

Kurs for personar med lese- og skrivevanskar

Kontinuerlig opptak

Truckførerkurs

Kontinuerlig opptak

Førerkort klasse C - godstransport 18.01.21 - 18.04.21 og 01.02.21 - 02.05.21
Førerkort klasse D - persontransport 15.02.21 - 16.05.21

 

Nettbaserte kurs

Etablering av egen virksomhet                                                                           

Kontinuerlig opptak                         

 

Kurs for søkere med innvandrarbakgrunn

Forberedende helsefagkurs med praksis 

17.08.20 - 18.06.21

Norskopplæring for innvandrere

18.01.21 - 09.06.21
Kjøkkenassistent med yrkesnorsk og praksis 15.02.21 - 20.10.21
Norskopplæring for innvandrere (Stord) 08.02.21 - 21.06.21

 

Kurs på Stord

Norskopplæring for innvandrere

08.02.21 - 21.06.21

Akvakulturoperatør

21.01.21 - 04.06.21

Tømrar

25.01.21 - 08.06.21

Lese- og skrivevansker 01.02.21 - 14.06.21
Sveis Kontinuerleg opptak
Truck 22.02.21 - 26.02.21