Arbeidsmarknadsopplæringskurs skal kvalifisera arbeidssøkarar for ledige jobbar. Kursa gir formell kompetanse i form av sertifikat eller kompetansebevis. Kursa er aktuelle for arbeidssøkarar over 19 år. Kursa er fulltidskurs som går på dagtid innanfor normal arbeidstid.

  • For å delta på kursa er det ein føresetnad at du er registrert som arbeidssøkar. Du kan ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for meir informasjon. Det er behovet ditt med tanke på å kunne få jobb som avgjer om du får høve til å delta på desse kursa.
  • Arbeidssøkarar med innvandrarbakgrunn må dokumentere tilfredsstillande norskkunnskap før dei søker det aktuelle kurset. Søkarar som ikkje kan dokumentera norskkunnskap må søkast inn til norsktest hos NAV Tiltak, Intro og Marked.
  • Det kjem nye kurs kvart halvår. Desse blir lagt ut for påmelding i november/desember for kurs som går om våren, og mai/juni for dei som går om hausten. Midt i halvåret er mange av kursa fulle og i gang. 

 

Kurs 

Barne- og ungdomsarbeider

18.01.21- 06.06.21

Helsefagarbeider

17.08.20 - 26.11.20

Logistikkoperatør

18.01.21 - 04.06.21

Apotektekniker

26.08.20 - 18.06.21

Helsesekretær

28.08.20-18.06.21

Tannhelsesekretær

26.08.20 - 18.06.21

Datakortet: Grunnleggjande dataopplæring (modul 1 – 7)

Kontinuerlig opptak

Kurs for personar med lese- og skrivevanskar

Kontinuerlig opptak

Truckførerkurs

Kontinuerlig opptak

Nettbaserte kurs

Etablering av egen virksomhet                                                                           

Kontinuerlig opptak                         

Kurs for søkere med innvandrarbakgrunn

Kantinekurs med renholdsmetoder og norskopplæring

23.09.19 - 08.03.20

Arbeidsnorsk med praksis (Bergensområde)                        

14.10.19 - 15.03.19

Forberedende helsefagkurs med praksis 

16.08.19 - 19.06.20

Norskopplæring for innvandrere                                          

10.02.20 - 21.06.20

Norskopplæring for innvandrere

10.02.20 - 21.06.20

Jobbguide for nyankomne innvandrere med høyere utdanning

16.08.19 - 19.06.20

Arbeidslivskunnskap, norsk og praksis - tirettelagt for nyankomne innvandrere

16.08.19 - 22.12.19

Kurs på Stord

Norskopplæring for innvandrere

19.08.20 - 22.12.20

Akvakulturoperatør

10.08.20 - 13.12.20

Tømrar

10.08.20 - 13.12.20

Lese- og skrivevansker 31.08 - 12.02.21
Sveis Kontinuerlig opptak
Truck 16.11-20 - 20.11.20