Slik vil NAV region Bergen skape ei trygg plattform der arbeidssøkjarar og arbeidsgjevarar kan møtast. Jobbmessene blir i denne omgang tatt i bruk for å knytte kontakt mellom arbeidssøkjarar og arbeidsgjevarar, for å skape ein meir inkluderande arbeidsmarknad.  

På jobbmesse.no kan du:

  • Finne stillingar innafor ulike bransjar, som til dømes sal og service, produksjon, bygg og anlegg, transport og helse. Du lastar opp CV og legg igjen nokre ord om kvifor du er rett kandidat til stillinga, så vi kan presentere deg for arbeidsgjevar.  
  • Delta på jobbmessar som kjem utover hausten.  
  • Stille NAV spørsmål om spesifikke stillingar og arbeidsmarknaden generelt under jobbmessene.  

Vi håper du opprettar ein brukarprofil, laster opp CV, melder deg på messa og dermed aukar dine sjansar på arbeidsmarknaden.

23. september er det klart for inkluderingsmesse med bygg- og anleggsbransjen!  

Første messe er ei inkluderingsmesse for bygg- og anleggsbransjen. Messa vil starte med eit webinar, etterfølgja av speedintervju på stands. Det vil vere i alt seks stands.

Her vil det stå fem arbeidsgjevarar på kvar sin stand, samt at NAV vil vere tilgjengeleg for spørsmål på siste standplassen. Arbeidsgjevarane som deltar på inkluderingsmessa er LAB Entreprenør AS, Byggmester Hitland AS, Bergen Prosjekt, Bergen Skadeservice AS & Sotra Entreprenør AS.    Hensikta med messa er å skape ein inkluderande arbeidsmarknad. Dette er ein plattform der arbeidssøkjarar og bygg- og anleggsbransjen kan kome i kontakt med kvarandre. 

For å melde deg på messa følgje du denne linken: https://jobbmesse.no/nav-region-bergen-bygg-og-anlegg  

28. Oktober – inkluderingsmesse Norsk industri og ISO-fag

Meir informasjon kjem. 

 

11. November – inkluderingsmesse transport

Meir informasjon kjem.

 

07. Desember – inkluderingsmesse helse

Meir informasjon kjem. 

 

Er du ein arbeidsgjevar med behov for arbeidskraft?   Rekrutteringsteamet vil gjerne hjelpe til med å finne gode kandidatar til ledige jobbar. Ta kontakt med Rekrutteringsteamet til NAV region Bergem for å registrere ledige stillingar, telefon; 412 37 247.