Brukarmedverknad

NAV i Vestland tar brukarorganisasjonane med på råd gjennom eit fast brukarutval.

Publisert: 03.01.2019 | Sist endret: 21.10.2020

Brukarutval

Brukarutvalet skal bidra til å sikre medverknad på område som er avgjerande for brukarane.

Publisert: 19.12.2019 | Sist endret: 01.03.2021