Ledigheten stabiliserer seg. -Unge menn i faresonen

Bilde1.png
Bilde4.png