6082 personer var i januar helt ledige i det nye fylket Vestfold og Telemark. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken og er 364 personer færre enn i januar 2019 for de to tidligere fylkene. Dette er en nedgang på seks prosent.

Av de ledige er 24,6 prosent, eller 1495 personer, langtidsledige. det vil si at de har vært ledige sammenhengende i minst 26 uker. 210 personer er permitterte, herav 160 menn. Ungdomsledigheten (de mellom 18 og 30 år) går opp med 312 personer, eller med 20 prosent. Ledigheten i landet er nå på 2,4 prosent, eller 68 050 personer. Dette er en nedgang på 3098 fra januar 2019.

-De første ledighetstallene for det nye fylket viser at Vestfold og Telemark har den høyeste andelen helt ledige i landet. Heldigvis er utviklingen positiv med en nedgang på seks prosent fra samme tid i fjor. Det er imidlertid et stort varsko i et sammensatt utviklingsbilde: At ungdomsledigheten øker såpass mye er et varsel om at vi fremdeles har en stor utfordring og må ha høy satsing på riktige skole-valg, høy kvalitet og gjennomføring av utdanning for denne gruppen, sier NAV direktør Terje Tønnessen.

Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder utviklingen i ledighet. For eksempel øker ledigheten med 17,1 prosent i Bamble og 6,6 prosent i Porsgrunn, mens den går ned med henholdsvis 10,5 prosent og 9,5 prosent i Horten og Tønsberg. Lavest ledighet i det nye fylket har Vinje med 1,3 prosent.