Koronapandemien har ført til historisk høy arbeidsledighet. Samtidig mangler noen bransjer arbeidskraft.  NAV Vestfold og Telemark ønsker å bidra til å få flest mulig i jobb. Både for å fylle de ledige stillingene som finnes, men også fordi det er positivt, både for enkeltmennesker og samfunnet generelt at flest mulig jobber. Med #dutrengs-kampanjen ønsker NAV å motivere flere til å tenke nytt, være aktive og til å se muligheter for å jobbe innen nye bransjer. Komiker Tommy Steine fronter kampanjen og møter folk i Vestfold og Telemark som har skiftet yrke. Først ut er Hedda Smukkestad fra Lunde som byttet ut jobben i en optiker- og urmakerbutikk ut med fjøsstell da hun ble permittert. Tommy prøver også å jobbe i fjøset, og sørger for at kampanjen får en humoristisk vri. Hver uke vil NAV Vestfold og Telemark legge ut en ny filmsnutt på facebook-siden sin. Hver film avsluttes med en oppfordring om å gå inn på arbeidsplassen.no for å finne ledige stillinger.