Menn i helse

Mennihelse.jpg
Menn søkes. Søk nå.
 • Inntil ca. 20 deltakere får tre måneders praksisperiode ved sykehjem eller liknende. Ca. 15 av disse blir valgt ut til å ha sommerjobb ved et sykehjem eller liknende sommeren 2022.  
 • Høsten 2022 starter deltakerne på et kurs satt sammen av Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helsearbeiderfag. Kurset er en kombinasjon av praksis og teori. Teoridelen vil bli gjennomført delvis digitalt og delvis fysisk (samlingsbasert).  
 • Etter endt kurs, sommeren 2023, blir det en ny runde med sommerjobb i kommunen.  
 • Fullført og bestått programfag på Vg1 og Vg2 gir kvalifiserte deltakere rett til å tegne lærekontrakt. Etter endt læretid skal deltakere gjennomføre en fagprøve som består av både teori og praksis.  
 • Fagbrev oppnås når fagprøve, programfag og fellesfag er bestått.
 • Mannlig arbeidssøker
 • Registrert som arbeidssøker hos NAV
 • Må ha interesse og motivasjon for å arbeide innen helse- og omsorgsyrke
 • Norskferdigheter tilsvarende nivå B1(Norwegian skills equivalent level B1)
 • Rusfri de siste 5 årene
 • 25-55 år
 • Du må kunne levere godkjent politiattest for å jobbe i helse- og omsorg ved oppstart i prosjektet
 • Kompetansemål:
 • Fagbrev som helsefagarbeider

Fakta