Stadig flere i jobb, men mange i deltidsarbeid

Arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark går gradvis nedover, men det er en tendens til at stadig flere er tilbake i deltidsjobber. 

Nå er 7 640 registrert som helt arbeidsledige i fylket. Dette er en nedgang på 5,7 prosent fra september. I landet generelt har nedgangen den siste måneden vært på 5,6 prosent. Det er høyest andel arbeidsledige i byene i Vestfold og Telemark.

Stor økning av delvis ledige

– Siden april i år har det stadig blitt færre arbeidsledige. Det er bra, og er et tegn på at arbeidsmarkedet er på vei til å normaliseres. Samtidig er store deler av arbeidslivet i stor omstilling og preget av usikkerhet, sier direktør ved NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen, og utdyper:

- I Vestfold og Telemark er 5 350 delvis arbeidsledige. Dette er dobbelt så mange sammenlignet med oktober i fjor. Vi har sett en internasjonal trend ved at stadig flere blir midlertidig ansatt og mange delvis sysselsatte. Derfor er jeg bekymret for denne eksplosive utviklingen. De som jobber midlertidig og deltid har både lavere inntekt og lavere tilknytning til arbeidslivet. Dette kan være vanskelig for den enkelte, og kan påvirke andre av velferdsgodene våre hvis trenden fortsetter, kommenterer Tønnessen.

96 prosent flere kvinner og 150 prosent flere menn jobber delvis nå, sammenlignet med oktober 2019.

Flest unge uten jobb

Arbeidsledigheten er høyest for de under 30 år. 4,9 prosent av de under 30 år er arbeidsledige, mens andelen ledige totalt, i aldersgruppen mellom 18 og 66 år, er 3,6 prosent.

Antall permitterte går ned. Av de totalt 12 980 helt eller delvis arbeidsledige er 3 300 permitterte i Vestfold og Telemark. 

– Det er bra at antallet permitterte også går ned. Samtidig er NAV redd for at stadig flere av de permitterte mister ansettelsesforholdet sitt og blir helt arbeidsledige. Derfor oppfordrer jeg alle de som er permitterte til å tenke nytt - se om det er kompetanse eller utdanningstilbud som kan benyttes eller andre muligheter for dem i arbeidsmarkedet, sier Tønnessen.
 

Fakta

NØKKELTALL 
Vestfold og Telemark
oktober 2020

•    Arbeidsledighet: 3,6 %
•    Antall helt arbeidsledige: 7 640
•    Antall delvis ledige: 5 350
•    Antall permitterte: 3 300