– Tallene på arbeidsledige er fortsatt veldig høye sammenlignet med situasjonen før koronakrisen, men utviklingen går i riktig retning. Statistikken viser at stadig flere kommer tilbake i jobb som et resultat av at samfunnet åpner mer opp, og at arbeidslivet normaliseres, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Færre helt ledige, flere delvis ledige

I Vestfold og Telemark er 13 375 personer registrert som helt arbeidsledige. Dette tilsvarer 6,4 prosent av arbeidsstyrken. I begynnelsen av april var mer enn 22 000 helt arbeidsledige, så dette er en markant nedgang. Vestfold og Telemark har den samme andelen ledige som landet for øvrig.

Samtidig er det en gradvis økning av delvis arbeidsledige. Nå er 11 740 delvis i jobb. I begynnelsen av april var 8000 registrert som delvis ledige.

Ulikheter i bransjene

Den høyeste arbeidsledigheten er innen varehandel, reiseliv, transport og serviceyrker. Totalt er nesten 6000 helt arbeidsledige innen disse bransjene. Samtidig har noen bransjer behov for arbeidskraft.   – Nå er det svært viktig for alle arbeidssøkere å se etter muligheter og tenke nytt. Arbeidsmarkedet endres, og det er behov for mange av de som er permitterte eller helt arbeidsledige, men kanskje i en annen bransje eller i et annet yrke enn før. Derfor oppfordrer jeg alle til å være aktive og tenke utradisjonelt, for å finne ut hvor de trengs akkurat nå, sier Tønnessen.

På arbeidsplassen.no er det 1326 ledige stillinger i Vestfold og Telemark. I tillegg er det mulig å delta på fylkets digitale jobbmesse på nett. På jobbmesse.no er det mulig å søke på stillinger som meldes direkte inn til NAV uten at de lyses ut offentlig. 

–  Også de som er permitterte bør se hva de kan bidra med mens de er uten jobb og venter på å komme tilbake til sin tidligere arbeidsplass, oppfordrer Tønnessen.

Tabell_29.05.20.png
Antall og andel helt arbeidsledige i de ulike kommunene, mai 2020