Halvparten av arbeidssøkerne er helt arbeidsledige, og halvparten er delvis i jobb. Det er 6 900 av arbeidssøkerne som er delvis permittert og 3 600 er helt permitterte i fylket. 1000 av arbeidssøkerne deltar på arbeidstiltak.

360 millioner i lønnskompensasjon

17 812 av de som har blitt permittert i Vestfold og Telemark har fått utbetalt 360 millioner kroner i lønnskompensasjon siden ordningen kom på plass i uke 24. 

– Det er mange som har krav på dagpenger, men som har ventet på lønnskompensasjon for de første dagene ved permittering. NAV har brukt tid på å få denne ordningen på plass, men vi er veldig glad for at den endelig nå kom på plass 9. juni. Mange har søkt om, og fått utbetalt sin lønnskompensasjon nå, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Flest ledige unge menn

Det er en nedgang i antall arbeidsledige i alle aldersgrupper. Av de som er helt arbeidsledige er andelen nå høyest blant unge menn. Nesten ti prosent av menn mellom 20 til 24 år i Vestfold og Telemark er helt arbeidsledige. Også blant unge kvinner er arbeidsledigheten høyest blant de under 24 år. Her er andelen arbeidsledige 7,5 prosent.

Høyest arbeidsledighet innen butikk- og salgsarbeid

Det er flest helt og delvis arbeidsledige innen butikk, salg, reiseliv og transport. 1 500 av de helt arbeidsledige kommer fra butikk- og salgsbransjen, mens 1 400 har jobbet med reiseliv eller transport. Av de som jobber noe, men er arbeidssøkere, er 1 700 registrert innen butikk- og salgsarbeid og 1 400 innen reiseliv og transport.

Flest i Sandefjord

Det er nedgang i antall arbeidssøkere i alle kommuner i Vestfold og Telemark. I Sandefjord er 1 982 helt arbeidsledige. Dette er 6,2 prosent av de i arbeidsfør alder i kommunen.