Stadig færre arbeidssøkere

Utbetalt lønnskompensasjon på kommunenivå per 23.06.20