– Arbeidslivet påvirkes i stor grad av de økte restriksjoner for å hindre spredning av koronaviruset. Spesielt serverings- og overnattingsbransjen ser vi rammes hardt nå, og flere bedrifter i ulike bransjer varsler om stor usikkerhet fremover, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Økt arbeidsledighet

Det har vært en økning av antall arbeidsledige denne uken. 3,7 prosent av arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark er registrert som arbeidsledige. Til sammen er 14 400 personer i fylket registrert som arbeidssøkere hos NAV. Rundt 7 750 personer er helt arbeidsledige, og 5 249 er delvis ledige. Av de registrerte arbeidsledige er 3 335 helt eller delvis permitterte. 

Det er spesielt innenfor hotell, reiseliv og deler av transportnæringen det har vært størst økning av arbeidsledige. Den siste uken har 160 personer mistet jobben i disse bransjene. Dette tilsvarer en økning i arbeidsledigheten i disse bransjene med 17 prosent.

Tenk nytt

– Nå er flere enn 14 000 mennesker helt eller delvis er påvirket av ledighetssituasjonen. Inngang og tilbakeføring til arbeidslivet er krevende for mange. Ventetid og usikkerhet kan få svært negative følger for de det gjelder. Derfor råder vi alle som er i en usikker situasjon, til å prøve å finne seg en utdanning eller kompetanse som er viktig i dagens og morgendagens arbeidsliv. Det kan være fornuftig å se etter bransjer som trenger arbeidskraft nå, i denne situasjonen, og i fremtiden.  Det kan derfor bli nødvendig å bytte jobb og bransje, sier Tønnessen.

Økning i varsler om oppsigelser 

Det har kommet flere varsler om permitteringer og oppsigelser den siste uken. I uke 46 mottok NAV i Vestfold og Telemark 146 permitteringsvarsler fra 22 bedrifter, mot 83 varsler fra 14 bedrifter i uke 45. Av de 146 permitteringsvarslene er 116 fra serverings- og overnattingsbransjen. 

Flere søker dagpenger

Den siste uken har NAV i fylket mottatt 577 søknader om dagpenger. Dette er 135 flere søknader enn uken før. Av disse har 226 av søkerne jobbet i serverings- og overnattingsbransjen.

Så langt i år har det kommet inn 41 150 søknader om dagpenger, mot 12 904 i hele 2019. 28 600 av søknadene i 2020 har vært på grunn av permitteringer. I hele 2019 mottok NAV 1 361 søknader om dagpenger på grunn av permitteringer.

Se oversikt over arbeidsledigheten i kommunene her