Seks av ti mottok ytelser fra NAV i 2021

Utbetalinger fra NAV Vestfold og Telemark 2021.png
Utbetalinger i 2021