Flere mottar arbeidsavklaringspenger

Diagnoser_AAP, november 2020.png
Diagnoser for de som mottar arbeidsavklaringspenger, Norge, november 2020
KOmmunetall_AAP, november 2020.png
Andel som mottar arbeidsavklaringspenger i kommunene, november 2020