Veksten i antall unge uføre fortsetter. I juni var 2059 personer under 30 år uføre i Vestfold og Telemark. Dette utgjør 3,1 prosent av befolkningen under 30 i fylket. På landsbasis mottar 2,3 prosent av unge under 30 år uføretrygd.

- Økningen i antall uføre, særlig de under 30 år, gir grunn til stor bekymring for de to nåværende fylkene. Dette er en trend NAV har registrert over flere år, og som hele samfunnet må ha mål om å snu. Samtidig må vi huske at det er mange og sammensatte grunner for at både unge og eldre blir uføre. NAVs målsetting og satsing er derfor å jobbe enda mer forebyggende spesielt med de yngre - og hjelpe dem som trenger det med oppfølging og veiledning inn mot utdanning og arbeid, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Kommuner

Det er store ulikheter innad i fylket. Det er høyest andel som mottar uføretrygd i Notodden med 16 prosent og Kragerø med 15,8 prosent. Nome, Larvik og Holmestrand er andre kommuner med høy andel uføre. Kommunene hvor lavest andel av befolkningen mottar uføretrygd er Vinje, med ni prosent og Tønsberg med 10,5 prosent.

Antall unge uføre er høyest i Sandefjord, Skien og Larvik. Svelvik, Sande og Holmestrand er kommunene med høyest andel unge uføre.