Siden april har det blitt gradvis færre arbeidsledige og permitterte. Nå er denne utviklingen stoppet, opp og vi ser økende varsler fra bedrifter om permitteringer, masseoppsigelser og innskrenka drift. Direktør ved NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen frykter at arbeidsledigheten vil øke fremover.

– Økte restriksjoner for å hindre spredning av koronasmitte, kan få store følger for mange bransjer. Spesielt innen reiseliv, transport, salg og servicenæringen vet vi at mange nå er og blir berørt, sier NAV-direktøren.

Stabil arbeidsledighet, men økning i varsler Nå er 3,6 prosent av arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark registrert som arbeidsledige. Nå er til sammen over 14.000 personer i Vestfold og Telemark helt ledige, delvis ledige eller på arbeidsmarkedstiltak. 7 566 personer er helt arbeidsledige og 5 233 er delvis ledige. Av de registrerte arbeidsledige er over 3 200 helt eller delvis permitterte. 

– Det er bekymringsfullt at vi ser en økning spesielt i antall varsler om permitteringer og oppsigelser  så langt i november. Jeg frykter dette kan være starten på en ny bølge som får store konsekvenser for bedrifter og ansatte i fylket. Mitt råd til alle i en usikker situasjon er å se fremover, prøve å finne muligheter til å bygge ny kompetanse. Kanskje det lureste nå er å prøve noe nytt i et arbeidsliv som også etterspør arbeidskraft i en del sektorer, sier Tønnessen.