Nedgang i arbeidsledigheten

Flest permitterte innen salg og reiseliv

Stadig flere går tilbake til jobb i Vestfold og Telemark, men fortsatt står mange uten jobb innen salgsarbeid og reiselivsbransje. I dag er 10 865 personer i fylket uten arbeid, 3 570 av dem er under 30 år. 

Samlet er det 10 288 færre helt arbeidsledige enn det var på det høyeste i begynnelsen av april. Antallet delvis ledige går ned til 10 865 personer, etter lenge å ha vært mellom 11 000 og 12 000. 930 personer er på tiltak gjennom NAV. Dette betyr at 23 619 personer er arbeidssøkende gjennom NAV.

Permitterte

Det er i dag 12 539 permitterte i fylket. Det utgjør seks prosent av arbeidsstyrken. Over halvparten av de permitterte er i delvis jobb. Blant yrkene er det fremdeles flest permitterte innen reiseliv og butikk/salg, med henholdsvis 20 prosent og 11 prosent av de ansatte i disse yrkene. 1 668 personer er helt ledige innen butikk/salg, og 1 765 innen reiseliv. Blant de delvis ledige er det også flest innen butikk/salg, med 1 981 personer.

Ungdomsledigheten

- Det er gledelig at det nå er nesten 50 prosent færre helt ledige enn det var for to måneder siden. Likevel er det dobbelt så mange ledige som i februar. 3 570 unge under 30 år er helt ledige. Dette utgjør 7,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og betyr at innsatsen for å få folk i jobb må fortsette med full styrke. NAV må sammen med blant annet utdanningsaktører jobbe videre med kvalifisering, slik at de ledige får jobb der det finnes. Du trengs i arbeidslivet, men kanskje ikke der du tenkte det, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.
Ledigheten er høyest i gruppen menn mellom 20 og 24 år med 10,6 prosent.

Store ulikheter 

Sandefjord og Horten er de to kommunene med høyest arbeidsledighet i fylket, med 7,0 prosent og 6,4 prosent arbeidsledige. Nissedal, Vinje, Siljan, Fyresdal, Tokke og Hjartdal har lavest arbeidsledighet. Her er færre enn tre prosent ledige.

Fakta