Nedgangen i antall arbeidsledige finner man først og fremst blant menn. I aldersgruppen 30-39 år er reduksjonen i antall ledige størst, sammenlignet med august i fjor. Dette gjelder både menn og kvinner. Blant kvinner ses en økning i aldersgruppen 25-29 år siden begynnelsen av året. Det samme gjelder menn i aldersgruppen 20-24 år.

- Det er bra at man ser nedgang i antall ledige. Dette samsvarer med utviklingen nasjonalt og henger sammen med et generelt godt arbeidsmarked. Samtidig er vi i NAV bekymret, fordi vi over tid har sett at ledigheten synker mindre blant kvinner enn menn. Dette kan henge sammen med utviklingen i bransjer der kvinner typisk er overrepresentert, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Variasjon innad i fylket

Høyest ledighet i Vestfold er i Horten med 3,7 prosent, fulgt av Tønsberg med 3,4 prosent.Larvik har lavest ledighet, med 1,9 prosent. De fleste kommunene har en nedgang i antall ledige, bortsett fra Sandefjord og Sande som har en liten økning i antall ledige siden samme periode i fjor.