Den store økningen i antall dagpengesøknader som følge av koronasituasjonen, gjorde at en forskuddsordning for dagpenger kom på plass 30. mars. I Vestfold og Telemark har totalt 8074 personer fått utbetalt forskudd på dagpenger. Det betyr at 32 prosent av de som har søkt dagpenger i fylket har mottatt forskudd.

– Vi er glade for at ordningen for forskudd fungerer og at folk kan benytte seg av den. Det er viktig at alle som nå er permitterte eller blitt ledige med karv på dagpenger, har en viss økonomisk trygghet. Vi er derfor opptatt av at folk er kjent med denne muligheten, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.  

Flest unge mottakere

Blant personer i alderen 20-29 og 30-39 har henholdsvis 1888 og 2167 mottatt forskudd på dagpenger. Disse to aldersgruppene utgjør mer enn 50 prosent av de som har søkt.  

– Koronasituasjonen rammer svært mange unge arbeidstakere hardt. Dette handler blant annet om hvilke bransjer som er rammet, kompetanse og hva slags tilknytning man har til arbeidslivet. Mange av de unge er også nyetablerte i boligmarkedet og har kanskje omsorg for barn, som gjør at økonomien allerede er ganske stram. Derfor blir behovet for inntektssikring mer presserende for mange av disse, sier Tønnessen.  

– Flere tilbake i jobb

Det store omfanget av søknader om dagpenger, samt endringer i regelverket, gjør at saksbehandlingen vil ta lenger tid enn normalt. 

Når det gjelder bransjer er overnattings- og serveringsvirksomheter spesielt hardt rammet. Her har 52 prosent av alle lønnstakere søkt om dagpenger under permittering. Innen varehandel og transport er mer enn 20 prosent permitterte i Vestfold og Telemark.

– For mange bransjer er situasjonen nå og fremover, svært dramatisk. Men det er noen positive signaler også, for i de siste dagene nå har vi sett at flere tar tilbake ansatte og så smått begynner å starte opp igjen virksomhet. Hvordan utviklingen blir i ukene framover gjenstår likevel å se, sier Tønnessen.