Ledigheten i Vestfold er uendret i mai 2019, målt mot samme periode i fjor, og ligger nå på 2,7 prosent. Det er store variasjoner innad i fylket.

Størst nedgang var det i Larvik med 18 prosent, mens Re hadde en økning på 21 prosent. Arbeidsmarkedstiltakene er redusert en del i forhold til samme tidspunkt i fjor.

– Det er gledelig å se at den positive trenden fortsetter i Vestfold. Det er færre på tiltak sammenliknet med i fjor, noe som betyr at ledigheten i realiteten har gått ned. Det er fortsatt en utfordring for unge arbeidsledige å komme inn i arbeidslivet. For gruppen mellom 20 og 29 år har ledigheten økt noe, men den går ned for de under 19 år. NAV vil fortsette sitt målrettede arbeid med å få disse ut i arbeid eller utdannelse, sier avdelingsdirektør i NAV Vestfold og Telemark Tone Størseth.

Færre permitterte

81 personer var registrert som helt eller delvis permittert ved utgangen av april. Dette er en nedgang på 51 prosent.

– Det er gledelig å se at antall permitterte fortsetter å synke. NAVs bedriftsundersøkelse for 2019viser at næringslivet i vår region ser optimistisk på fremtiden. Den samme undersøkelsen viser også at det er mange ledige jobber som ikke blir besatt, fordi kompetansen mangler. Dette må alle samfunnsaktører ta på alvor, og vi må finne løsninger sammen, sier Størseth.